Word Vriend van Fundament Haren

Een initiatief als Fundament Haren kan mede in stand gehouden worden door de waardevolle hulp van bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Als u ons in financieel opzicht of in natura wilt steunen, kunt u zich aanmelden als Vriend van Fundament Haren.

U kunt Fundament Haren steunen door middel van een eenmalige gift, donatie of een legaat.

 

Donateurs

Donateurs zijn erg belangrijk. Uw structurele bijdrage komt onze bewoners ten goede.

 

Legaat
In uw testament kunt u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaten aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u een bepaald bedrag als legaat nalaten aan Vrienden van Fundament Haren.

 

Voordeel
Geldbedragen die u doneert zijn aftrekbaar van de belasting. Dit moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een periodieke schenking waarin u minimaal vijf jaar lang een vast bedrag doneert is volledig aftrekbaar.

 

Meer informatie over belasting voordelen kunt u lezen op de website van de belastingdienst.

 

Vriend worden
Wil u ons steunen? Word dan Vriend van Fundament Haren.

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening nummer NL17RABO0126280266

t.n.v. Stichting Wooninitiatief Fundament.

 

Wilt u ons op een andere manier steunen?

Neemt u dan contact met ons op via fundament18haren@gmail.com

 

Indien u het op prijs stelt, wordt uw naam en eventueel bedrijfslogo op deze website geplaatst.

 

 

© FUNDAMENT HAREN 2019

webdesign: inti vormgeving

K.v.K. nr. 01181633